Virksomheder med visioner

Best Talent løser opgaver på strategisk og taktisk niveau. Som kunde vil du opleve  strategisk sparring omkring rekrutteringen af den nye leder eller medarbejder og ikke mindst en grundig afklaring af forventninger hos de forskellige involverede ledere og medarbejdere.

Nye medarbejdere skal selvfølgelig have de rigtige kompetencer og færdigheder og personligheden skal også matche nærmeste leder, teamet, kulturen og virksomheden i øvrigt.

Best Talent anvender en lang række anerkendte personlighedsprofiler og testværktøjer, som sikrer det optimale match i processen. Vi tilbyder altid nærmeste leder sparring omkring sin egen profil og den kommunikation og det samarbejde, der vil være i forhold til forskellige typer af nye medarbejdere.

Som kunde har du derudover muligheden for at indgå en samarbejdsaftale, som giver dig en række ekstra fordele, hvad angår tid, effektivitet og investering.

Ring og hør hvilke fordele, du kan opnå!

Om Talent

Talent er en persons medfødte
potentiale, som kan stimuleres
og udvikles. Siden renæssancen
har man sammenlignet talent
med et frø, der skal vandes og
plejes, for at blomsten kan gro.
At være talentfuld afhænger dels
af det potentiale den enkelte
er udrustet med og dels af de
vækstmuligheder, der tilbydes
Hjerneforsker Kjeld Fredens,
Kompetencerådet 2002