Workshops & Training

Personlig udvikling giver bedre bundlinie.

En investering i lederes og medarbejderes personlige udvikling vil give betydelige afkast til både virksomhed og medarbejdere. Forandring er blevet en tilstand, og jo bedre et mennesker er forankret i sig selv, jo større er indlæringsevnen, forandringsviljen og den daglige dygtighed.

Undersøgelser viser samtidig, at investering i træning og uddannelse af ledere og medarbejdere er, i forhold til at fastholde talentfulde medarbejdere, den største loyalitetsopbyggende faktor.

Workshops kan tilrettelægges som 1, 2, eller 3 dages forløb. På korte forløb overføres viden, men de bedste resultater opnås, når der via øvelser er tid til at træne færdigheder.