Outplacement

Når et arbejdsforhold ophører, som resultat af en afskedigelse, har det ofte store konsekvenser for de involverede. Selv kompetente ledere og dygtige medarbejdere oplever ofte en følelsesmæssig turbulent fase og kan have svært ved at komme videre. Det kan derfor i denne fase være til stor hjælp at tilbyde opsagte medarbejdere et godt og professionelt outplacement forløb. For at hjælpe medarbejderen optimalt, bør forløbet fokusere på kompetencer, praktisk hjælp til CV-skrivning og ikke mindst de følelsesmæssige reaktioner. Forløbet kan deles i 3 faser:

Afklaring:

 • Gode råd til virksomheden
 • Kandidaternes forløb
 • Følelsesmæssige reaktioner
 • Ansættelsesforholdets forløb og afslutning

Egen adfærd:

 • Personlighed
 • Kompetencer, færdigheder
 • Holdninger, værdier
 • Motivation, typologi

Jobsøgning:

 • Udarbejdelse af CV
 • Hjælp til ansøgning
 • Træning i jobsamtale
 • Præsentation i udvalgte virksomheder

 

Executive forløb

Tilbydes ledere og ophører først når lederen får ansættelse et nyt sted. Forløbet er kendetegnende ved meget tæt og hyppig sparring med den opsagte leder. Best Talent vil også fungere som agent for den opsagte leder og præsentere vedkommendes CV for udvalgte virksomheder. Et executive outplacementforløb har typisk en varighed på 3 - 12 måneder.

Individuelle forløb

Det er vigtigt, at den enkelte medarbejdere får et individuelt, skræddersyet forløb, hvor både indhold og længde kan variere. Gennem målrettet kommunikation og respekt for den enkelte medarbejders behov finder vi en løsning, som hjælper den enkelte videre i karrieren. Forløbet har typisk en varighed på 1 - 6 måneder.

Gruppeforløb

Disse forløb anvendes typisk af virksomheder, der ser sig nødsaget til at opsige et større antal medarbejdere, fx i forbindelse med en omstrukturering. Gruppeprocessen giver mulighed for gensidig sparring og i bearbejdning af forløbet kan der udveksles erfaringer og følelser i forbindelse med den nye situation. Modellen kan anvendes uanset gruppens størrelse og består typisk af en 2 dags workshop.

Kombinationsforløb

Ved at kombinere det inviduelle og gruppeforløbet opnås fordele fra begge forløb. Den individuelle sparring med andre i samme situation kombineret med dialoger på tværs i gruppen. Forløbet består typisk af en personlig samtale, 2 dags workshop efterfulgt af individuel sparring med konsulenten i 1- 3 måneder.