Assessment

Assessmentsamtaler kan opdeles i to typer:

  • Vurderingssamtale
  • Udviklingssamtale

En vurderingssamtale gennemføres, når en kandidats faglige og personlige kompetencer skal vurderes i forhold til et nuværende eller fremtidigt job. Her er formålet, at intervieweren danner sig et klart indryk af kandidaten i forhold til jobbet. Kandidaten behøver altså ikke at få den samme dybe forståelse for egen adfærd. Samtalen afsluttes med en rapport.

Ved en udviklingssamtale er formålet, at kandidaten opnår en erkendelse af sine egne talenter og udviklingsområder i forhold til sit nuværende job. Her skal skabes en dybere forståelse og motivation for at ændre adfærd. Udviklingssamtalen afsluttes med en rapport til nærmeste leder, og består typisk af 1 til 2 samtaler. Der kan efterfølgende aftales et længere coachingforløb med henblik på den ønskede adfærd.

Vi anvender forskellige typer af værktøjer afhængig af niveau og jobtype samt formål med samtalen.

Forløb

Forud for et forløb drøfter vi sammen med form, rammer og målsætning. Det er en fordel, såfremt virksomheden har overvejet hvilke kompetencer, der strategisk set er vigtige for, at assessment forløbet kan give størst muligt udbytte for lederen, medarbejderen samt virksomheden.