Samtykkeerklæring

Ved accept af Best Talents vilkår og retningslinjer, giver du dit samtykke til, i henhold til Persondataloven
(Lov nr. 429 af 31/05/2000), at Best Talent  kan opbevare oplysninger om dine erhvervsmæssige kvalifikationer,
samt videregive dem til virksomheder, der kunne have interesse i at ansætte dig som ny medarbejder.

Best Talent må videregive oplysninger i anonym form uden forudgående aftale. Personlige oplysninger (navn, bopæl m.m.) videregives kun til en konkret stilling efter din accept.

Tro og love

Ved accept af Best Talents vilkår og retningslinjer, erklærer du som kandidat på tro og love, at alle oplysninger der stilles til rådighed
for Best Talent er korrekte.