Aktuelle stillinger

Program Director – Marketing Compliance

Job nr. 1603

Atrium er en selvstændig enhed i Dansk Lægemiddel Information (DLI). DLI er ejet af Lægemiddelindustri-foreningen (LIF) og er fysisk placeret på Lersø Park Allé 101, 2100 København Ø. Koncernen beskæftiger ca. 75 engagerede medarbejdere. Atrium oplever vækst og stor succes, så teamet skal nu styrkes med yderligere tre kompetente Uddannelsesledere, hvoraf denne er den ene. Du kan se mere på www.atriumcph.com.

Read more

Program Director – Clinical Development

Job nr. 1602

Store forandringer omkring Atriums brand, kommunikation og markedsføring, digitalisering af bl.a. kundeoplevelsen samt ny forretningsudvikling, skal bringe nye vidensprodukter til kunderne. Atrium har en fornyet strategi frem mod 2021 med ambitiøse og spændende mål bl.a. i forhold til internationalisering. Derfor trives Atriums medarbejdere med forandringer, forbedringer og fart over feltet.

Read more

Head of Clinical Development

Job nr. 1597

In this challenging position, your responsibility will be to provide strategic insight and leadership for Glycom’s clinical development and manage a global pipeline of clinical trials. With your insight and drive, you are used to provide perspectives and know where it really makes sense to invest in clinical trials. You are an experienced clinical development professional with a passion for innovation in the human health, longing for creating solutions and new benefits.

Read more

Beregner - Inventarløsninger til Pharma & Life Science

Job nr. 1596

Du bliver en del af en virksomhed, der leverer kundetilpassede laboratorieindretningsløsninger til Healthcare, Life Science, undervisning og industrisegmenterne inden for udbud og tilbudsgivning til såvel den private og offentlige sektor.

Read more

Senior Quality Specialist

Job nr. 1595

Unilabs Denmark focuses on serving the pharmaceutical industry (GLP, GCP & GCLP) as central and specialty laboratory and provides a variety of services for Danish and International Health Care (DS/EN ISO/IEC 17025). As Senior Quality Specialist you will gain responsibility within all areas of services offered by our clients, among others evaluating the area of compliance as well as corporate policies and standard operating procedures.

Read more

Maskiningeniør, Danipharm A/S

Job nr. 1591

Som vores nye kollega vil du blive en del af teamet og være en aktiv og proaktiv medspiller i projekter vedrørende om- og nybygning af procesudstyr, med selvstændigt ansvar og stor mulighed for at gøre din faglighed gældende. Jobbet er alsidigt; fra design, montage og kvalificering og CE-mærkning af procesudstyr og anlæg, til vedligehold af maskindokumentation samt håndtering af afvigelser og ændringer. Du bliver en del af et dynamisk team, hvor vi er afhængige af, at alle arbejder inden for de aftalte mål og rammer. De mangeartede arbejdsopgaver giver dig rig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer

Read more

LEAD Seniorkonsulent IT/Automation, Eltronic Pharma Engineering

Job nr. 1593

Dit overordnede ansvar og primære arbejdsopgave bliver, via dine kompetencer inden for IT/Automation, at bidrage til en kommerciel succes ved proaktiv kundekontakt, ved at forstå kundens forretning og behov samt at sikre levering af de rigtige løsninger. Erfaringen viser, at langsigtet samarbejde med kunderne giver de bedste resultater.

Read more

Managing Director

Job nr. 1580

You would like a unique opportunity to work with one of the world´s leading brands within mechanical and plant engineering and creating production efficiency. HOMAG Danmark deliver customized services, efficient technologies and professional order execution to create important added value for the customers. You will be responsible for Denmark to manage and secure the results, turnover, orders, product range and of course P/L according to goals.

Read more

Projektleder - Inventarløsninger til Pharma & Life Science

Job nr. 1577

Du bliver projektlederansvarlig for projekter til Life Science og Pharma segmentet indenfor både den private og offentlige sektor. Du får ansvar for ledelsen af projektet, herunder ledelse af det tværfaglige projektteam. Du skal se dig selv som ansvarlig for, at hvert enkelt projekt er en forretning i forretningen. Du styrer og leder projektet på en struktureret og teamorienteret måde i forhold til de enkelte funktionsområder.

Read more

Seniorkonsulent – GMP Compliance – Pharma

Job nr. 1557

Dit overordnede ansvar og primære arbejdsopgave bliver, at levere konsulentrådgivning og opgaveløsning inden for GMP Compliance området. På denne måde bidrager du til en kommerciel succes, ved at forstå kundens forretning og behov samt at sikre levering af de rigtige løsninger

Read more

Program Director - Pharmacovigilance

Job nr. 1604

Atrium (tidligere LIF Uddannelse og Medicademy) er leverandør af viden, læring og netværk til Life Science sektoren bl.a. lægemiddelvirksomheder, regioner, styrelser, foreninger mfl. Atrium har i mere end 45 år tilbudt kurser, seminarer, uddannelser og efteruddannelser på højt fagligt niveau til vidensmedarbejdere, der arbejder med lægemidler og medicinalbranchen i øvrigt. De hjælper deres kunder med at sikre, at de har de rette kompetencer og er klædt på til en strålende karriere inden for Life Science sektoren.

Read more