Vores etik og værdier

Vores etiske regler

Best Talents succes hviler på din tillid. Strenge standarder for etik og fortrolighed er derfor blandt de vigtigste elementer i Best Talents filosofi. Best talent følger Dansk Psykologforenings strengeste regler omkring test-tilbagemeldinger.

En ansættelse er en vigtig beslutning for alle parter. Fejlansættelser kan betyde store økonomiske tab og intern uro i enhver virksomhed.

For kandidaten er det et personligt tab at forlade en god stilling til fordel for et job, hvor kompetence, personlige egenskaber og udviklingsmuligheder ikke harmonerer. Det medfører megen usikkerhed og besvær at komme tilbage på det rette karrieremæssige spor igen. Alle trin i ansættelsesprocessen skal derfor sikre begge parters fremtidige udbytte.

  • Best Talent behandler den enkelte kandidat individuelt og med respekt.

  • Ved anonym annoncering oplyses kandidatens navn først overfor klienten, når kandidaten har givet sit samtykke hertil.

  • Best Talents psykologiske test efterfølges altid af et interview, som afsluttes med mundtlig feedback til kandidaten.

  • Referencer kontaktes kun efter forudgående tilladelse.

  • Ved referencetagning i den private sektor angives ikke, hvilket job kandidaten ansøger.

Vores værdier

Værdier er det bærende element i vores arbejde og bestemmende for vores adfærd i alle relationer.

Best talent arbejder ud fra fire værdier, som vi ønsker, der skal komme til udtryk i mødet med kunder, kandidater og samarbejdspartnere.

Dedikation
Best Talent arbejder dedikeret med løsning af opgaverne. Vi er engagerede, grundige og ansvarsbevidste, og vi forsøger at opnå det bedst mulige på kortest tid. Best Talent har fokus på kvalitet og er samtidig resultatorienterede.

Kundeorientering
Best Talent er kundeorienteret. Vi lever af vores kunder, sætter os i deres sted og sikrer os, at vi ved, hvad der er værdiskabende for kunderne. Vi udvikler modeller og kompetencer, så vi kan leve op til kundernes forventninger om, at vi giver et kvalificeret modspil.

Ligeværdig dialog
Best Talent indgår i en åben og ligeværdig dialog med kunder og kandidater. Gennem vores kommunikation fremmer vi et troværdigt og tillidsfuldt arbejdsmiljø. Vi tror på, at kunden kender sin egen forretning bedst, men at Best Talent kan bidrage, så der skabes muligheder, udvikling og vækst. Vi udviser respekt for kandidater og gør, hvad der skal til for at dække deres talent.

Humor
Humor handler om samspil, om at kunne samarbejde med mange forskellige mennesker og om at kunne se forskelligheder og forandring som muligheder. Vores humor - prøv det!