Videnscenter for personvurdering

Best Talent følger den højeste etiske standard, når vi vurderer personer i forbindelse med vores processer. Vi følger de såkaldte VPP-standarder (Videnscenter for Professionel Personvurdering).

VPP er en non profit-forening, hvis medlemmer er forskellige interessenter i temaet personvurdering, og som repræsenterer et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

VPP's mission er at sætte standarden for anstændig og professionel personvurdering i erhvervssammenhæng.

Under personvurdering forstås den systematiske indsamling og fortolkning af data om personer med henblik på rekruttering og udvikling.

- Det kan læse mere om VPP her