Test dig selv

Bliv klogere på dig selv!

Ved at udfylde vores selvevaluering nedenfor kan du blive klogere på dig selv.

I jagten på fremtidens vækst står det helt klart, at det største uudnyttede potentiale ligger hos mennesket. Det er her innovation og nytænkning skal komme fra. 

Nye undersøgelser forudser markante ændringer i medarbejderes og lederes opgaver og ansvar fra i dag til i morgen. Ændringen skyldes primært, at ledelse og udvikling af medarbejdere kommer til at dominere hverdagen. Skal virksomheden skabe vækst må medarbejdere motiveres og inspireres til at yde deres ypperste.

Evnen til at "læse" andre mennesker er nøje forbundet med graden af selvindsigt.

Jo bedre du er til at forstå dig selv, jo bedre vil du kunne indrette dit budskab og kropssprog efter forskellige typer af kollegaer og således samarbejde med dem på den rigtige måde.

Ved at udfylde selvevalueringen kan du få et tydeligere billede af dig og din egen adfærd. Altså dine styrker og dine udfordringer.

En beskrivelse af:

  • Når du er bedst (positiv adfærd)
  • Når du er værst (negativ adfærd)
  • Hvilken type medarbejdere tiltrækker du?
  • Hvad bidrager du med i organisationen?
  • Gode råd/hvad kan du forbedre?

Bliv opmærksom på hvordan du tager udgangspunkt i at arbejde med menneskers styrker.

Hvordan du motiverer og arbejder med forskellige grupper af mennesker, deres skyggesider og indbyrdes konflikter for dermed at skabe basis for High Performance.

Lær hvordan du ved hjælp af dette værktøj kan forstå dig selv og din medarbejdere bedre. Bliv bedre til at motivere, skabe produktivitet og vækst.

Selvevalueringen

Evalueringen består af en række udsagn. Det er vigtigt at du besvarer spørgsmålene udfra dit lederjob.

Der findes ingen rigtige eller forkerte svar. Tag din første indskydelse. Det der ligner dig mest.

Ved hvert spørgsmål skal du fordele 9 point mellem de to udsagn.

Har egne meninger Søger accept fra andre
Ligefrem og direkte Undgår konfrontationer
Selvstændig og egenrådig Mere afhængig af andre
Fokuseret på egne ideer Opmærksom på andres ideer og tanker
Træffer selv beslutninger Lytter til andre
Sætter egne mål og arbejder efter dem Arbejder efter fælles mål/ønsker
Motiveret af sagen Motiveret af mennesker
Tager føringen Indordner dig
Kontrollerer situationen Tilpasser dig situationen
Ønsker klare facts Ser mange alternativer
Handlende Afventende
Skal overbevises Forstående
Utålmodig Tålmodig
Tænker logisk Tænker abstrakt
Stædig Afglidende
Pågående Afslappet
Mangler indfølingsevne Meget indfølingsevne
Bestemmende Hensyntagende


Mange venner Få gode venner
Impulsiv Overvejende
Kan lide at eksperimentere Søger det sikre
Helikopterperspektiv Detailorienteret
Talende Lyttende
Arbejder frit Arbejder systematisk
Risikovillig Sikkerhedssøgende
Tænker kreativt Tænker analytisk
Meget social Mindre social
Iværksætter mange nye ting Organiseret – følger helst en plan
Aktiv og igangsættende Pligtopfyldende og udholdende
Ligefrem Tilbageholdende
Søger samarbejde med andre Arbejder gerne alene
Hurtige beslutninger Overvejer, før du taler
Dramatiserende Saglig og entydig
Meget åben i samvær med andre Mere stille i samvær med andre
Tænker abstrakt Tænker konkret
Viser følelser Holder følelser for sig selv